Role CoO v kulturním a sociálním kapitálu Ostravy 

28.02.2020

Cílem projektu je detailně prozkoumat sociální a kulturní roli festivalu v současné městské společnosti, a to skrze výzkum mediálních a osobních narativů (media and personal narratives) a měnícího se užití a rytmu města. 

Výzkum, modelovaný jako případová studie bývalého hornického a současně industriálního města Ostravy a festivalu Colours of Ostrava, zjišťuje, jak festival udržuje, posiluje a/nebo transformuje sociální a kulturní kapitál města, jeho image a identitu místních obyvatel.

Aktuálně probíhá druhá a třetí fáze sběru dat. Projekt je finančně podpořen Grantovou agenturou Karlovy univerzity (projekt č. 1150218) a vzniká jako disertační práce doktorandky Petry Jansa na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK.


Illustration: Hana Mičová aka MIHA