Jste z Ostravy? Zapojte se do výzkumu

16.07.2020

Kdo je Ostravák a jak se žije v Ostravě? Co Ostraváci na svém městě milují a co jim vadí, jak snáší stereotypy a mediální image Ostravska? A je pravda, že pravidelně chodí na Coloursy? 

Do skupinových rozhovorů hledáme obyvatele Ostravy.

Cílem skupinových rozhovorů (ve velikosti 4-6 účastníků) je zjistit zkušeností, názory a postoje obyvatel Ostravy k jejich městu, hledání společné identity místa, v němž žijí, i jich samotných. 


Kdo se může zúčastnit?

Obyvatelé města Ostrava a ti, kteří mají zkušenost se životem v Ostravě.

Na skupinové rozhovory není třeba se jakkoliv připravovat.


Termíny rozhovorů a přihlášení se do výzkumu  

Termíny skupinových rozhovorů v centru Ostravy a možnost přihlášení naleznete zde

Účast ve výzkumu je honorována odměnou ve výši 350 Kč.


Výzkum je anonymní a řídí se etickým kodexem

Výzkum vzniká na Fakultě sociálních věd UK jako disertační práce (v podobě monografie bude i publikován) a řídí se Etickým kodexem schváleným Akademickým senátem Karlovy univerzity. Všechny výpovědi účastníků výzkumu jsou anonymizovány a data nejsou za žádných okolností poskytnuta třetím fyzickým či právnickým osobám.

Před rozhovorem účastník obdrží informovaný souhlas, ve kterém je vysvětlen způsob zpracování dat. 

Rozhovor je dobrovolný, účastník se může rozhodnout neodpovídat na některé otázky i z rozhovoru bez udání důvodu prostě odejít. 


Potřebujete vědět víc?

Pro další informace kontaktujte hlavní řešitelku výzkumu Petru Jansa z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity na petra.jansa@fsv.cuni.cz


Projekt je finančně podpořen Grantovou agenturou Karlovy univerzity (projekt č. 1150218).

Illustration: pikisuperstar for freepik.com