Ars Electronica a identita místa

Jaký vliv může mít zdánlivě malý festival na identitu města?

Asi tušíte, že obrovský. Tím spíš, pokud původní identita chřadne, image města ztrácí na superlativech, rezidenti se zlobí a ten malý festival organizují vizionáři s megalomanskými plány.

To se stalo před lety v hornorakouském městě Linc, kde odborné sympózium – později mezinárodně známé jako Ars Electronica Festival a Ars Electronica Centre, dalo nový impuls rozhárané kulturní politice města a z chřadnoucího postindustriálního Lince vzniklo město inovací a digitálních technologií. Illustration: pikisuperstar for freepik.com