Ars Electronica a identita místa

14.01.2019

Jaký vliv může mít zdánlivě malý festival na identitu města?

Asi tušíte, že obrovský. Tím spíš, pokud původní identita chřadne, image města ztrácí na superlativech, rezidenti se zlobí a ten malý festival organizují vizionáři s megalomanskými plány.

To se stalo před lety v hornorakouském městě Linc, kde odborné sympózium – později mezinárodně známé jako Ars Electronica Festival a Ars Electronica Centre, dalo nový impuls rozhárané kulturní politice města a z chřadnoucího postindustriálního Lince vzniklo město inovací a digitálních technologií. Illustration: pikisuperstar for freepik.com